menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

Budowa systemu akumulacji ciepła w EC Karolin. Postępowanie nr PP/VPOL/VPOZ/0158/2018 - Construction of the heat accumulation system at CHP Karolin. The tender procedure No PP / VPOL / VPOZ / 0158/2018

SIWZ w języku angielskim będzie dostępny do pobrania w terminie od dnia 08.05.2018. 

The Specification of Essential Terms of the Order in English will be available for download as of 08/05/2018.

 

Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:

    Budowa systemu akumulacji ciepła w EC Karolin. Postępowanie nr PP/VPOL/VPOZ/0158/2018

    Construction of the heat accumulation system at CHP Karolin. The tender procedure No PP / VPOL / VPOZ / 0158/2018

 

Tryb postępowania : przetarg ograniczony

Data ogłoszenia      : 13-04-2018

Termin składania wniosków   : 05-06-2018 godz. 13,30.

Termin otwarcia wniosków    : 05-06-2018 godz. 14,00.

 

Miejsce składania wniosków:

Siedziba Pełnomocnika VEOLIA Energia Polska S.A.

92-550 Łódź

ul. J. Andrzejewskiej 5, Budynek E cz. zachodnia, parter, Sala 11, Zakupy Grupy

 

Informacja od Zamawiającego z dnia 06.06.2018

Zamawiający dokonał otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w dniu 05.06.2018 o godzinie 14:00. Zamawiający wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu udostępni Wykonawcą w dniu poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

Plik do pobrania Część II SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

Plik do pobrania Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Program Funkcjonalno-Użytkowy PL _5. projekt budowlany cz I

Plik do pobrania Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Program Funkcjonalno-Użytkowy PL _5. projekt budowlany cz II

Plik do pobrania Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Program Funkcjonalno-Użutkowy PL

Plik do pobrania Wyjaśnienia - Odpowiedź na zapytanie 2018-04-24

Plik do pobrania Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców PL

Plik do pobrania Ogłoszenie opublikowane w TED

Plik do pobrania Part I ToR Heat Accumulator Instructions for contractors

Plik do pobrania Part II ToR Heat accumulator Contract draft

Plik do pobrania Part III ToR Technical specification

Plik do pobrania Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Plik do pobrania Odpowiedzi na pytania oferentów 17.05.2017

Plik do pobrania Odpowiedzi na pytania do SIWZ 28.05.2018

Plik do pobrania Informacja o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu