menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

Zielone ciepło

Wskaźniki dla produkcji i dostawy ciepła w poznańskim systemie ciepłowniczym Veolii:

 

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej (wg metodologii z Rozporządzenia):

Rok

j.m.

2014

2015

2016*

średnia za 3 lata

WPc

MWh/MWh

0.490

0.566

0.813

0.631

 

Współczynnik emisji CO2:

Rok

j.m.

2014

2015

2016*

średnia za 3 lata

WCO2

Mg/Mwh

0.139

0.169

0.255

0.190

 

Udział energii zielonej (z biomasy) w cieple:

Rok

j.m.

2014

2015

2016*

średnia za 3 lata

Wbiomasa

%

19.1

15.1

12.5

15.1

 

Udział energii wytworzonej w kogeneracji:

Rok

j.m.

2014

2015

2016*

średnia za 3 lata

Wkogeneracja

%

90.1

86.3

67.6

80.8

*zmiana wskaźników za 2016 jest związana z długotrwałą awarią urządzeń energetycznych w EC Karolin i powinna być traktowana jako incydentalna dla efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego w Poznaniu 

 

ENGLISH VERSION

Menu główne