menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

Zielone ciepło

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5.10. 2017 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii - wskaźniki dla produkcji i dostawy ciepła w poznańskim systemie ciepłowniczym Veolii za rok 2017 kształtują się następująco:

 

 

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej 1,058MWh/MWh
Współczynnik emisji CO20,350Mg/MWh
Udział ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej, wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła ciepła  7,6    %
Udział ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej, wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła ciepła oraz ciepła użytkowego w kogeneracji79,4    %