menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

Efektywna Dystrybucja Ciepła Etap I „A” w podziale na 6 zadań

Efektywna Dystrybucja Ciepła Etap I „A” w podziale na 6 zadań
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:
 
Zadanie 1: Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami: os. Piastowskie 16-21 i 26 w Poznaniu.
 
Zadanie 2: Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w ramach modernizacji istniejącej sieci kanałowej: os. Piastowskie 2-14 w Poznaniu.
 
Zadanie 3: Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej kanałowej na preizolowaną: os. Oświecenia70-103 w Poznaniu.
 
Zadanie 4: Budowa kanałowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w ramach modernizacji istniejącej sieci kanałowej: rejon os. Armii Krajowej 25 w Poznaniu.
 
Zadanie 5: Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych: os. Lecha 80 w Poznaniu.
 
Zadanie 6: Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej kanałowej na preizolowaną na odcinku od komory (E22/19)(D8) os. Dąbrowszczaków 27 do komory (E2/19)(D10) os. Gryniów 8 w Swarzędzu.
 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.
 
Data ogłoszenia: 30.01.2018 r.
 
Termin składania ofert: 12.03.2018 r. do godz. 13:00
 
 
Miejsce składania ofert:
Veolia Energia Poznań  S.A.
ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań
kancelaria: parter, bud. C. 
 
Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Plik do pobrania Informacja z otwarcia ofert

Plik do pobrania Sprostowanie - Informacja z otwarcia ofert

Plik do pobrania 001_PP_TZ_2018 Zawiadomienie wybór oferty