menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

Taryfa Veolii Energii Poznań ZEC

Ciepło

 

Veolia Energia Poznań ZEC S.A. prowadzi sprzedaż ciepła w wodzie gorącej za pośrednictwem Veolia Energia Poznań S.A. oraz pary technologicznej do odbiorców zlokalizowanych w pobliżu elektrociepłowni za pośrednictwem lokalnych sieci parowych. Sprzedaż ciepła odbywa się po cenach zawartych w zatwierdzonej przez Prezesa URE Taryfie dla ciepła.

Taryfa ciepła 2016/Decyzja do taryfy OBOWIĄZUJE OD 1 SIERPNIA 2016 plik do pobrania

 

Taryfa ciepła  2017/ Dezycja do taryfy - OBOWIĄZUJE OD 1 SIERPNIA 2017 - pilk do pobrania

 

 

 

Dystrybucja energii elektrycznej

 

Veolia Energia Poznań ZEC S.A. świadczy również usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej za pośrednictwem własnych sieci elektroenergetycznych do odbiorców przyłączonych do majątku Veolia Energia Poznań ZEC S.A. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej odbywa się po cenach i stawkach opłat zawartych w zatwierdzonej przez Prezesa URE Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

Plik do pobrania Taryfa dla dystrybucji e.e. obowiązująca od 1 czerwca 2017

Plik do pobrania Decyzja do taryfy dla dystrybucji e.e. obowiązująca od czerwca 2017

Plik do pobrania Decyzja do taryfy dystrybucji e.e. obowiązująca od 1.01.2018

Menu główne