menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

Dane HR

Zatrudnienie na dzień 31.12. 2016:

 

Veolia Energia Poznań S.A.

 

  • 384 osoby

 

Veolia Energia Poznań ZEC S.A.

 

  • 437 osób

Menu główne