menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

Dane techniczne

Dane za 2016 r:

 

Veolia Energia Poznań S.A.:

 

długość sieci - 631,5 km

całkowita zainstalowana moc cieplna- 1269 MW

sprzedaż : ciepła - 6955,5 TJ

 

 

Veolia Energia Poznań ZEC S.A.:

 

całkowita zainstalowana moc cieplna - 1 095,4 MWt

całkowita zinastalowana moc elektryczna - 283,5 MWe

sprzedaż: 

  • ciepła - 7357,18 TJ
  • pary   -    723,71 TJ
  • energii elektrycznej - 570,15 GWh

 

 

Struktura paliw:

 

W pliku "Struktura paliw" zawarte są dane dotyczące struktury paliw zużywanych do wytwarzania sprzedawanej energii elektrycznej i ciepła oraz wpływie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na środowisko.

 

Na podstawie:

 

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroeneretycznego (par. 37 ust. 1 i 3),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (par. 23 ust. 3 i 4).

Plik do pobrania Struktura paliw 2016

Plik do pobrania Bocznica kolejowa EC II Karolin

Menu główne