menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

O Firmie

Veolia Energia Poznań SA i Veolia Energia Poznań ZEC SA stanowią jeden system ciepłowniczy, docierając do ponad 60 proc. mieszkańców stolicy Wielkopolski, a także do kilkunastu innych miejscowości regionu.

 

Poza produkcją ciepła w wodzie gorącej i energii elektrycznej, zasilającej krajowy system energetyczny, przedsiębiorstwo wytwarza również ciepło w parze technologicznej. Stosowany przez Veolię Energię Poznań ZEC SA proces produkcyjny to wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu, tzw. kogeneracja. Od lat jest on uznawany przez specjalistów za najbardziej efektywny: zarówno ze względów termodynamicznych, jak i ekonomicznych. Poznańskie elektrociepłownie dysponują urządzeniami wytwórczymi o mocy cieplnej 1212,5 MW oraz 283,5 MW mocy elektrycznej.

 

Ofertę Veolii charakteryzuje innowacyjność rozwiązań, efektywność ekonomiczna i ekologiczna. Swoim klientom system oferuje usługi energetyczne na podstawie wieloletnich umów. Nie poprzestaje na zarządzaniu, utrzymaniu i eksploatacji powierzonych instalacji, ale bierze pełną odpowiedzialność za komfort, bezpieczeństwo energetyczne i optymalizację kosztów. Veolia prowadzi działalność z pełnym poszanowaniem norm, proponując klientom rozwiązania poprzedzone wnikliwymi analizami i przyjazne środowisku.

 

Menu główne