menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

Postępowanie 008/PP/TZ/2019 - Wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe – Etap 1

Zadanie: Budowa sieci cieplnej wraz z przyłączem w ulicy  Trójpole w Poznaniu

 

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:  16-04-2019 r do godz. 11:00.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

Plik do pobrania 008 SIWZ cz 1 Instrukcja dla Wykonawców

Plik do pobrania 008 SIWZ cz. 2 wzór umowy

Plik do pobrania 008 SIWZ cz 3 Techniczna

Plik do pobrania 008 Dokumentacja techniczna 12-03-2019

Menu główne