menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

Postępowanie nr 006/PP/TZ/2018 : Efektywna Dystrybucja Ciepła - Etap I "C" i "WG"

Efektywna Dystrybucja Ciepła – Etap I „C” i „WG”

 

 

Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie:

 

Zadanie 1. Efektywna dystrybucja ciepła – Etap I cz. „C” – Likwidacja węzła grupowego przy ul. Lotnictwa Polskiego 15

1. Budowa przyłączy sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych do budynków mieszkalnych przy ul. Lotnictwa Polskiego 6, 8

2. Dostawa i montaż węzła cieplnego do budynku ul. Lotnictwa Polskiego 6

3. Dostawa i montaż węzła cieplnego do budynku ul. Lotnictwa Polskiego 8

 

Zadanie 2.Efektywna dystrybucja ciepła – Etap I cz. „WG” – Likwidacja węzła grupowego przy ul. Łozowej 54

1. Budowa przyłączy sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jaworowej 52-56 oraz ul. Jaworowej 58-66

2. Dostawa i montaż węzła cieplnego do bud. ul. Jaworowa 52-56

3. Dostawa i montaż węzła cieplnego do bud. ul. Jaworowa 58-66

 

Zadanie 3. Efektywna dystrybucja ciepła – Etap I cz. „WG” – Likwidacja węzła grupowego przy ul. 28 Czerwca1956 r.

1. Dostawa i montaż węzła cieplnego do budynku ul. Bukowa 6-10 A

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia:29.09.2018

 

Termin składania ofert: 12.11.2018 do godz. 11.00 13.11.2018 do godz . 11:00

 

Miejsce składania ofert:

 

Veolia Energia Poznań S.A.

ul. Energetyczna 3

61-016 Poznań

Kancelaria: parter, budynek C

 

"26.10.2018r. 
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Oferentów. Pytania oraz odpowiedzi zawiera plik pn: ""Wyjaśnienia 1 _ do zapytania Ofertowego  VPOZ nr 006_PP_TZ_2018."
 
"29.10.2018r. 
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Oferentów. Pytania oraz odpowiedzi zawiera plik pn: ""Wyjaśnienia 2 _ do zapytania Ofertowego  VPOZ nr 006_PP_TZ_2018.

Zamawiający umieścił do pobrania "Wyjaśnienie 2_Aneks do projektu"

 

"8.11.2018r

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Oferentów. Pytania oraz odpowiedzi zawiera plik pn: ""Wyjaśnienia 3 _ do zapytania Ofertowego  VPOZ nr 006_PP_TZ_2018."
 
"13.11.2018r
Zamawiający umieścił informację z otwarcia ofert"

 

Plik do pobrania Informacja z otwarcia ofert 13.11.2018

Plik do pobrania 006 Zawiadomienie wybór oferty 21.12.2018

Menu główne