menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

Postępowanie nr 009/PP/TZ/2019 Efektywna dystrybucja ciepła – Etap I – PZP cz. „F”.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:

 

Efektywna dystrybucja ciepła – Etap I – PZP cz. „F”.

 

Zadanie 1:  Budowa osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ulicy Bukowskiej / Świt w Poznaniu

Zadanie 2:  Budowa sieci cieplnej i przyłączy Poznań os. Księdza Popiełuszki – zadanie 3 i 4

Zadanie 3:  Budowa osiedlowej sieci cieplnej do budynków mieszkalnych w rejonie ulic : Marcelińska, Rycerska, Husarska, Kanclerska, Cześnikowska w Poznaniu

Zadanie 4:  Przebudowa osiedlowej sieci kanałowej w rejonie ul. Świt – Jesienna – Swoboda na Grunwaldzie w Poznaniu

 

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia:  05-02-2019r

Termin składania ofert:  19-03-2019 r do godz. 11:00.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

Plik do pobrania SIWZ_cz. I_Instrukcja dla wykonawców 2019-02-05

Plik do pobrania SIWZ_cz. II_Wzór umowy 2019-02-05

Plik do pobrania SIWZ_cz. III_Część techniczna 2019-02-05

Plik do pobrania Dokumentacja 2019-02-05

Menu główne