menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

Dla projektanta

Wytyczne do projektowania i schematy węzłów cieplnych

 

Wytyczne do projektowania stanowią materiał pomocniczy zawierający wymogi i standardy techniczne, jakie musi spełniać układ po przyłączeniu do systemu ciepłowniczego. Są one materiałem uzupełniającym do warunków technicznych wydawanych przez Veolię Energię Poznań S.A. Z aktualnej strony można pobrać wytyczne do projektowania – wersja styczeń 2016 oraz schematy węzłów cieplnych w formacie PDF.

Plik do pobrania Wytyczne do projektowania - lipiec 2017

Plik do pobrania Rys. 1 Schemat dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o.i c.w.u z dwustopniowym podgrzewem finans. przez Veolię Energię Poznań

Plik do pobrania Rys.2 Schemat dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u. z jednostopniowym podgrzewem finans. przez Veolię Energię Poznań

Plik do pobrania Rys. 3 Schemat jednofunkcyjnego węzła cieplnego c.o. finans. przez Veolię Energię Poznań

Plik do pobrania Rys. 4 Schemat jednofunkcyjnego węzła c.w.u. finans. przez Veolię Energię Poznań

Plik do pobrania Rys. 5 Schemat trójfunkcyjnego węzła cieplnego c.o. finans. przez Veolię Energię Poznań

Plik do pobrania Rys. 6 Schemat węzła cieplnego z buforem finans. przez Veolię Energię Poznań

Plik do pobrania Rys. 7 Schemat modułu przyłączeniowego mont. i finans. przez Veolię Energię Poznań

Plik do pobrania Rys. 8 Schemat dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u. z dwustopniowym podgrzewem c.w.u. finans. przez odbiorcę

Plik do pobrania Rys. 9 Schemat dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u. z jednostopniowym podgrzewem c.w.u. finans. przez odbiorcę

Plik do pobrania Rys. 10 Schemat jednofunkcyjnego węzła cieplnego c.o. finans. przez odbiorcę

Plik do pobrania Rys. 11 Schemat jednofunkcyjnego węzła cieplnego c.w.u. finans. przez odbiorcę

Plik do pobrania Rys. 12 Schemat trójfunkc. węzła cieplnego c.o., wentylacji i c.w.u. z jednostop. podgrzewem c.w.u. finans. przez odbiorcę

Plik do pobrania Rys. 13 Schemat węzła cieplnego z buforem finans. przez odbiorcę

Plik do pobrania Rys. 14 Schemat węzła ciep. c.o., c.w.u. współprac. z pompą ciepła i kolektorem

Plik do pobrania Rys. 15 Schemat węzła ciep. współprac. z pompą ciepła na cele c.o.

Plik do pobrania Rys. 16 Schemat węzła ciep. c.w. współprac z kolektorem słon.

Plik do pobrania Rys. 17 Przykł. rozwiązanie odwodnienia

Plik do pobrania Rys. 18 Schemat uniwersalny instalacji elektr. węzłów ciepl.

Plik do pobrania Rys. 19 Schemat typ jednofazowej instalacji elektr. węzłów ciepl.

Plik do pobrania Rys. 20 Studnia zaworów preizol.

Plik do pobrania Rys. 21 Zgłoszenie instalacji alarm. do odbioru

Menu główne