menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

Dystrybucja energii elektrycznej

Veolia Energia Poznań S.A. świadczy usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej za pośrednictwem własnych sieci elektroenergetycznych do  przyłączonych do nich odbiorców. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej odbywa się po cenach i stawkach opłat zawartych w zatwierdzonej przez Prezesa URE Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

 

Spółka prowadzi działalność dystrybucyjną w zakresie energii elektrycznej, jako przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie:

  • koncesji nr WEE/2001A/154/W/OPO/2013/JPi na wytwarzanie energii elektrycznej uzyskanej na okres do dnia 28 grudnia 2021r.
  • koncesji nr DEE/89/154/W/OPO/2009/AJ na dystrybucję energii elektrycznej uzyskanej na okres od 01.04.2009 r. do 31 grudnia 2030 r.

 

Veolia Energia Poznań S.A. zgodnie z art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059), informuje wszystkich zainteresowanych użytkowników swojego systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego o rozpoczęciu procedury konsultacji projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) i zaprasza do zgłaszania uwag.

Ponadto proponowane zmiany w projekcie IRiESD, w stosunku do wersji obecnie obowiązującej, wynikają z konieczności dostosowania IRiESD do zmieniających się wymogów prawa oraz z zebranych doświadczeń w trakcie stosowania obecnie obowiązującej IRiESD.

W projekcie IRiESD opracowane zostały szczegółowe warunki korzystania z sieci przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu i eksploatacji.

Po zebraniu uwag od użytkowników systemu dystrybucyjnego projekt będzie przedstawiony do zatwierdzenia Zarządowi Veolia Energia Poznań S.A.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem IRiESD, który dostępny jest na stronie. Ewentualne uwagi należy zgłaszać do dnia 15 kwietnia 2018 r., przesyłając wypełniony formularz na adres e-mailowy: arkadiusz.lacny@veolia.com

 

Taryfa dla usług dystrybucji e.e.

 

 

Plik do pobrania Powołanie na OSD

Plik do pobrania Karta aktualizacji nr 1/2017 IRiESD

Plik do pobrania Zmiana decyzji - powołanie na OSD, 7.03.2018

Plik do pobrania Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł o napięciu pow. 1 kV - stan na dzień 30.06.2018

Plik do pobrania Dane o sieci OSD - stan na dzień 1.01.2018

Plik do pobrania Informacja o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej na dzień 30 czerwca 2018

Plik do pobrania Wskaźniki czasów przerw za 2017

Plik do pobrania Lista sprzedawców - stan na dzień 1.01.2018

Plik do pobrania Informacja o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego - 2018 r.

Plik do pobrania Projekt Instrukcji - IRiESD

Plik do pobrania Karta projektu - IRiESD

Menu główne