menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

Dystrybucja energii elektrycznej

Veolia Energia Poznań S.A. świadczy usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej za pośrednictwem własnych sieci elektroenergetycznych do  przyłączonych do nich odbiorców. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej odbywa się po cenach i stawkach opłat zawartych w zatwierdzonej przez Prezesa URE Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

 

Spółka prowadzi działalność dystrybucyjną w zakresie energii elektrycznej, jako przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie:

  • koncesji nr WEE/2001A/154/W/OPO/2013/JPi na wytwarzanie energii elektrycznej uzyskanej na okres do dnia 28 grudnia 2021r.
  • koncesji nr DEE/89/154/W/OPO/2009/AJ na dystrybucję energii elektrycznej uzyskanej na okres od 01.04.2009 r. do 31 grudnia 2030 r.

 

 

Taryfa dla usług dystrybucji e.e.

 

 

Plik do pobrania Powołanie na OSD

Plik do pobrania Zmiana decyzji - powołanie na OSD, 7.03.2018

Plik do pobrania Dane o sieci OSD - stan na dzień 1.01.2019

Plik do pobrania Wskaźniki czasów przerw za 2018

Plik do pobrania Lista sprzedawców - stan na dzień 1.01.2019

Plik do pobrania Informacja o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego - 2019

Plik do pobrania Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł o napięciu pow. 1 kV - stan na dzień 31.12.2018

Plik do pobrania Informacja o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej na dzień 31 grudnia 2018

Menu główne