menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

Dystrybucja energii elektrycznej

Veolia Energia Poznań S.A. świadczy usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej za pośrednictwem własnych sieci elektroenergetycznych do  przyłączonych do nich odbiorców. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej odbywa się po cenach i stawkach opłat zawartych w zatwierdzonej przez Prezesa URE Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

 

Spółka prowadzi działalność dystrybucyjną w zakresie energii elektrycznej, jako przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie:

  • koncesji nr WEE/2001A/154/W/OPO/2013/JPi na wytwarzanie energii elektrycznej uzyskanej na okres do dnia 28 grudnia 2021r.
  • koncesji nr DEE/89/154/W/OPO/2009/AJ na dystrybucję energii elektrycznej uzyskanej na okres od 01.04.2009 r. do 31 grudnia 2030 r.

 

 

 

 

Taryfa dla usług dystrybucji e.e.

 

 

Plik do pobrania Powołanie na OSD

Plik do pobrania Karta aktualizacji nr 1/2017 IRiESD

Plik do pobrania Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł o napięciu pow. 1 kV - stan na dzień 31.12.2017

Plik do pobrania Dane o sieci OSD - stan na dzień 1.01.2018

Plik do pobrania Wskaźniki czasów przerw za 2017

Plik do pobrania Lista sprzedawców - stan na dzień 1.01.2018

Plik do pobrania Informacja o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego - 2018 r.

Plik do pobrania Informacja o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł - stan na 31.12.2017

Menu główne