menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

IRiESD

IRiESD
 

Plik do pobrania Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej - część ogólna

Plik do pobrania Załącznik nr 1 - wykaz elementów koordynowanej sieci 110 kv oraz jednostek wytwórczych

Plik do pobrania Załącznik nr 2- wzór karty aktualizacji

Plik do pobrania Załącznik 3.1 - Wniosek o określenie warunków przyłączenia odbiorcy do sieci dystrybucyjnej

Plik do pobrania Załącznik 3.2 - Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Plik do pobrania Załącznik 3.3 - Procedura zmiany sprzedawcy

Plik do pobrania Załącznik 4 - Wykaz obowiązujących instrukcji

Plik do pobrania Załącznik 5 - Szczegółowe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej

Plik do pobrania Załącznik 6 - Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

Plik do pobrania Załącznik 7.1.

Plik do pobrania Załącznik 7.2.

Plik do pobrania Załącznik 7.3.