menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

Pogotowie ciepłownicze

Awarie sieci ciepłowniczej oraz nieprawidłową pracę węzłów cieplnych należy zgłaszać pod skróconym, bezpłatnym numerem pogotowia ciepłowniczego : 993.

 

Włączenie/wyłączenie dostaw ciepła:  dyzurny.pl-vpoz@veolia.com, tel. 993, fax (61) 861 34 29

Menu główne