menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

Świadczenie usług polegających na przeładunku , transporcie i rozładunku opału ze stacji kolejowych na place składowe należące do Veolia Energia Poznań S.A.

Plik do pobrania transport opału - umowa, załączniki

Plik do pobrania pytania dostawców + odpowiedzi