menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

System monitoringu i lokalizacji GPS dla pojazdów służbowych grupy Veolia w Polsce

VEOLIA ENERGIA POLSKA S.A. jako pełnomocnik VEOLIA ENERGIA POZNAŃ S.A. ul. Energetyczna 3 61-016 Poznań ogłasza przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulaminy i procedury obowiązujące u Zamawiającego na realizację usług pn.: System monitoringu i lokalizacji GPS dla pojazdów służbowych grupy Veolia w Polsce. 

Nr przetargu: TK/VPOL/PW/8/2018

 

Plik do pobrania Ogłoszenie - System monitoringu i lokalizacji GPS dla pojazdów służbowych grupy Veolia w Polsce

Plik do pobrania zalacznik_1_-_przedmiot_zamowienia

Plik do pobrania zalacznik_2_-_wzór umowy

Plik do pobrania zalacznik_3_-_oswiadczenie_dostawcy

Plik do pobrania zalacznik_4_-_wymagania_bhp_ppoz._i_ochrony_srodowiska

Plik do pobrania zalacznik_5_-_kwestionariusz_bhp_dla_oferenta