×

Konkurs “07 – zgłoś zdarzenie”

W roku 2020 Veolia Energia Poznań rozpoczęła cykliczny konkurs, który ma zachęcić pracowników do obserwacji i zgłaszania zdarzeń niebezpiecznych.

Konkurs polega na zgłaszaniu zagrożeń, niebezpiecznych zachowań zaobserwowanych wśród pracowników oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych, tzw. OMC, o największym potencjale (potencjalny skutek śmiertelny, bardzo ciężkie obrażenia, wypadek zbiorowy, zdarzenie środowiskowe o dużej skali / znacznych skutkach). Co kwartał wybierani są zwycięzcy, a głównymi kryteriami ich wyboru są:
 powaga zdarzenia
 skala potencjalnego odziaływania
 potencjalne skutki