×

Wymagania dla wykonawców

Bezpieczeństwo podczas wykonywania wszelkich prac na terenie Veolii Energii Poznań jest dla nas niezwykle ważne – dotyczy to także wykonawców i podwykonawców. Już na wstępie współpracy informujemy ich o naszych wymaganiach i obowiązujących standardach.

Podstawowe informacje są przekazywane (w formie skrótowej) w ulotce

oraz podczas obowiązkowego szkolenia informacyjnego.

Najważniejszymi dokumentami dla pracowników i podwykonawców są:

Instrukcja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych

Instrukcja organizacji prac niebezpiecznych pod względem pożarowym 

Instrukcja organizacji prac na wysokości

 

Do pobrania: standardy prowadzenia prac niebezpiecznych