×

Wymagania dla wykonawców

Bezpieczeństwo podczas wykonywania wszelkich prac na terenie Veolii Energii Poznań jest dla nas niezwykle ważne – dotyczy to także wykonawców i podwykonawców. Już na wstępie współpracy informujemy ich o naszych wymaganiach i obowiązujących standardach.

Podstawowe informacje są przekazywane (w formie skrótowej) w ulotce oraz podczas obowiązkowego szkolenia informacyjnego.

Do pobrania: instrukcja organizacji pracy przy urządzeniach energetycznych, instrukcja organizacji prac niebezpiecznych pożarowo , instrukcja organizacji prac na wysokości , standardy prowadzenia pracy przy użyciu elektryczności , niebezpiecznych pod względem pożarowym, przy użyciu substancji niebezpiecznych , w przestrzeniach zamkniętych , podczas przemieszczania się ludzi i maszyn , a także przy dźwignicach i operacjach podnoszenia.

Attachments