×

Władze

Zarząd 

Dalida GEPFERT Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Jan PIC Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych
Maciej PIWECKI Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
Dorota OWSIANOWSKA Członek Zarządu, Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Rada Nadzorcza

Frederic FAROCHE                      Przewodniczący
Tomasz BERLIŃSKI          II Zastępca Przewodniczącego
Agata MAZUREK-BĄK
Guillaume CAMUS
Philippe GASTAUD
Luiz HANANIA
Rusłan JAKOWINICZ
Fabien FERRER
Robert PRZYBYŁA
Mariusz WIŚNIEWSKI         I Zastępca Przewodniczącego