×

Władze

Zarząd 

  Dalida GEPFERT Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
  Jan PIC Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych
  Maciej PIWECKI Dyrektor ds. Finansowych
  Sławomir JURCZYŃSKI Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju i Regionu
  Dorota OWSIANOWSKA Członek Zarządu, Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Rada Nadzorcza

Frederic FAROCHE                      Przewodniczący
Tomasz BERLIŃSKI          II Zastępca Przewodniczącego
Magdalena BEZULSKA
Guillaume CAMUS
Philippe GASTAUD
Luiz HANANIA
Rusłan JAKOWINICZ
Jacky LACOMBE
Robert PRZYBYŁA
Mariusz WIŚNIEWSKI            I Zastępca Przewodniczącego