×

12.07 Grochowska 86

Z powodu usuwania awarii nastąpi przerwa w dostawie ciepła