×

Efektywność energetyczna

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5.10. 2017 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii – wskaźniki dla produkcji i dostawy ciepła w poznańskim systemie ciepłowniczym Veolii za rok 2019 kształtują się następująco:

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej0,808MWh/MWh
Wskaźnik emisji CO2 na jednostkę sprzedanego ciepła0,206Mg/MWh
Udział ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej, wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła ciepła i ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych 12,21    %
Udział ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej, wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła ciepła i ciepła użytkowego w kogeneracji oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych91,66    %