×

Studia doktoranckie we współpracy z Heat-Tech Center

Studia doktoranckie we współpracy z Heat-Tech Center

 

Heat-Tech Center (Veolia Warszawa) uruchomił program skierowany do absolwentów studiów magisterskich, którzy chcą kontynuować swoją karierę naukową i jednocześnie zdobyć doświadczenie dzięki współpracy z jedną z największych i najważniejszych firm sektora energetycznego. Doktoranci pod okiem opiekuna naukowego ze strony uczelni oraz opiekuna technicznego ze strony Heat-Tech Center będą mogli uczestniczyć w realizacji projektów B&R, związanych tematycznie z przygotowywaną przez nich rozprawą naukową. Heat-Tech Center zapewnia  wsparcie merytoryczne, dostęp do danych z badań doświadczalnych, możliwość wykorzystania platform obliczeniowych oraz wynagrodzenie w ramach pracy w projektach podczas przygotowywania pracy doktorskiej.

 

Szczegóły projektu można znaleźć: http://www.veolia.pl/