×

Akcjonariat

Nazwa Akcjonariusza

Liczba akcji
(%)

Veolia Energia Polska S.A.
(KRS 0000006129)

 98,73%

Pozostali uprawnieni
w tym Miasto Poznań

   1,27%