×

Dystrybucja energii elektrycznej

Veolia Energia Poznań S.A. świadczy usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej za pośrednictwem własnych sieci elektroenergetycznych do  przyłączonych do nich odbiorców. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej odbywa się po cenach i stawkach opłat zawartych w zatwierdzonej przez Prezesa URE Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

Spółka prowadzi działalność dystrybucyjną w zakresie energii elektrycznej, jako przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie: koncesji nr DEE/89/154/W/OPO/2009/AJ na dystrybucję energii elektrycznej uzyskanej na okres od 01.04.2009 r. do 31 grudnia 2030 r.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – w załączeniu

Raport z konsultacji 2023 IRiESD – w załączeniu

Wniosek o warunki przyłączenia do sieci OSD – w załączeniu.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla urządzeń energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych – w załączeniu.
– załącznik A
– załącznik B

Wzór generalnej umowy dystrybucyjnej – w załączeniu

Wzór umowy o świadczenie usług dystrybucji – UMOWA, OWU

Attachments