×

Informacja o rozpoczęciu „Dialogu Technicznego związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia niepublicznego na dostawę, montaż i uruchomienie części mechanicznej i elektrycznej instalacji technologicznej ciepłowni na paliwo alternatywne (a w tym RDF i pre-RDF) o mocy 4 MWt”

Attachments Anouncement-of-Technical-Dialoque_25.03.2019 (1) File size: 743 KB Downloads: 91 Appendix-No.1_Application-for-the-participation-in-the-Technical-Dialogue_25.03.2019 File size: 24 KB Downloads: 41 Appendix-No.-2_Description-of-the-subject-od-Technical-Dialogue_25.03.2019 File size: 2 […]

Marzec 26, 2019
1 2 3 6