×

Veolia Energia Poznań S.A. uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 10 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy odbiorcami ciepła w gospodarstwie domowym a Veolia Energia Poznań SA jest Koordynator do spraw negocjacji działający przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.

Informacja dotycząca Koordynatora ds. negocjacji dostępna jest na stronie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  www.ure.gov.pl.