×

O nas

 

Veolia Energia Poznań SA jest producentem ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz zarządza siecią ciepłowniczą. Zaopatruje w ciepło ok. 60 proc. mieszkańców miasta a także zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej oraz centra handlowe i usługowe. Kontynuuje 115-letnią tradycję energetyki w Poznaniu oraz 50-letnią historię miejskiej sieci ciepłowniczej, będąc uznanym partnerem miasta i wpisując się w rozwój jego infrastruktury.

Poza produkcją ciepła w wodzie gorącej i energii elektrycznej, zasilającej krajowy system energetyczny, przedsiębiorstwo wytwarza również ciepło w parze technologicznej. Stosowany przez Veolię Energię Poznań proces produkcyjny to wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu, tzw. kogeneracja. Od lat jest on uznawany przez specjalistów za najbardziej efektywny: zarówno ze względów termodynamicznych, jak i ekonomicznych.

Ofertę Veolii charakteryzuje innowacyjność rozwiązań, efektywność ekonomiczna i ekologiczna. Swoim klientom system oferuje usługi energetyczne na podstawie wieloletnich umów. Nie poprzestaje na zarządzaniu, utrzymaniu i eksploatacji powierzonych instalacji, ale bierze pełną odpowiedzialność za komfort, bezpieczeństwo energetyczne i optymalizację kosztów. Veolia prowadzi działalność z pełnym poszanowaniem norm, proponując klientom rozwiązania poprzedzone wnikliwymi analizami i przyjazne środowisku.