×

Podłączenie do sieci

Oferujemy niezawodny produkt – ciepło systemowe

 

Veolia produkuje energię i dostarcza ją mieszkańcom miast oraz instytucjom publicznym, takim jak zakłady opieki zdrowotnej i placówki oświatowe. Zaspokajamy też potrzeby energetyczne obiektów przemysłowych. Jesteśmy wiodącym operatorem ciepła systemowego i uznanym ekspertem w dziedzinie kogeneracji.

 

 

Jak podłączyć nieruchomość do miejskiej sieci cieplnej w Poznaniu?

 

Krok 1

Złóż wniosek o przyłączenie węzła cieplnego do miejskiej sieci cieplnej w Biurze Obsługi Klienta

 

Co powinien zawierać dobrze złożony wniosek?

 

  • dane wnioskodawcy
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu
  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny projektowanego obiektu + lokalizacja węzła
  • określenie zamówionej mocy cieplnej na cele cwu i co
  • proponowany termin rozpoczęcia poboru ciepła

 

Krok 2

Uzgodnij optymalne warunki i podpisz umowę o przyłączeniu nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej.

 

Jakie uzgodnienia zawiera umowa?

 

  • termin rozpoczęcia dostawy ciepła
  • załączniki zawierające szczegółowe warunki przyłączenia

Podpisana umowa jest podstawą do przystąpienia do realizacji prac.