×

Od czego zależy cena ciepła

Cena ciepła, którą płaci użytkownik końcowy (odbiorca ciepła), np. w budynku wielorodzinnym zależy od wielu czynników, najprościej jednak jest przedstawić końcową cenę w następujący sposób:

 

Przykładowy wyciąg faktury:

 

Opłaty za ciepło można pogrupować w najprostszy sposób następująco: