×

Oferta współpracy dla klientów przemysłowych

 1. Wytwarzanie ciepła (para, woda przegrzana, ciepła woda użytkowa),
 2. Wytwarzanie chłodu,
 3. Wytwarzanie sprzężonego powietrza (projekt, finansowanie i realizacja „pod klucz” central sprzężonego powietrza i ich eksploatacja),
 4. wytwarzanie energii w skojarzeniu (projekt, finansowanie i realizacja „pod klucz”), i eksploatacja central (silnik, turbina kogeneracyjna),
 5. wytwarzanie energii elektrycznej (zasilanie awaryjne, wyrównywanie skoków, eksploatacja agregatów),
 6. Eksploatacja i konserwacja instalacji (wentylacja, klimatyzacja, uzdatnianie wody, powietrza i odpadów przemysłowych),
 7. Konserwacja / eksploatacja urządzeń technologicznych (smarowanie, testy nieinwazyjne – termografia, analiza wibracyjna itp.),
 8. Świadczenie kompleksowych usług w zakresie Facilities Management

Dla klientów przemysłowych, gdzie szczególnie ważne jest indywidualne podejście do każdego projektu w zakresie potrzeb energetycznych, stopnia niezawodności i pewności dostawy energii oferujemy współpracę w następujących wariantach:

 • optymalizacja zaopatrzenia w energię elektryczną przy wykorzystaniu zasady „dostępu strony trzeciej” do sieci elektroenergetycznej,
 • przejęcie kompleksowej obsługi energetycznej obiektów (wykup, dzierżawa urządzeń ciepłowniczych ewentualnie dostawa ciepła z innego źródła będącego własnością Veolii oraz przejęcie pełnej odpowiedzialności za produkcję ciepła i dostawy energii elektrycznej),
 • prowadzenie źródła technologicznego z drugim źródłem uzupełniającym ( szczytowym ),
 • współpraca inwestycyjna w zakresie modernizacji lub rozbudowy źródeł technologicznych, a także w zakresie wykorzystania ciepła odpadowego,
 • eksploatacja źródła ciepła i instalacji na Państwa zlecenie tj. obsługa bieżąca urządzeń, wykonywanie okresowych przeglądów, niezbędnych napraw oraz serwis awaryjny pełniony przy pomocy własnych służb.

W każdym z powyższych wariantów możliwa jest również współpraca na zasadach „umowy o wynik” zakładającej optymalizację zużycia energii cieplnej i uzyskanie w ten sposób oszczędności finansowych.

W przypadku zainteresowania podjęciem współpracy w podanych powyżej zakresach prosimy o kontakt.