×

Dla projektanta

Wytyczne do projektowania i schematy węzłów cieplnych

Wytyczne te obowiązują od 1.01.2024 r. i wszystkie projekty, przygotowywane na podstawie warunków technicznych wydanych po 1.01.2024 r. będą uzgadniane zgodnie z zaktualizowanymi Wytycznymi.

Wytyczne do projektowania sieci i węzłów – wydanie 2024

zal_1_Schemat dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u. z dwustopniowym podgrzewem c.w.u. finansowanego przez Veolia Energia Poznań S.A

zal_2_Schemat dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u. z jednostopniowym podgrzewem c.w.u. finansowanego przez Veolia Energia Poznań S.A

zal_3_Schemat jednofunkcyjnego węzła cieplnego c.o. finansowanego przez Veolia Energia Poznań S.A

zal_4_Schemat jednofunkcyjnego węzła cieplnego c.w.u. finansowanego przez Veolia Energia Poznań S.A

zal_5_Schemat trójfunkcyjnego węzła cieplnego c.o., wentylacji i c.w.u. z jednostopniowym podgrzewem c.w.u. finansowanego przez Veolia Energia Poznań S.A

zal_6_Schemat węzła cieplnego z buforem finansowanego przez Veolia Energia Poznań S.A

zal_7_Schemat dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u. z dwustopniowym podgrzewem c.w.u. finansowanego przez odbiorcę ciepła

zal_8_Schemat dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u. z jednostopniowym podgrzewem c.w.u.finansowanego przez odbiorcę ciepła

zal_9_Schemat jednofunkcyjnego węzła cieplnego c.o.finansowanego przez odbiorcę ciepła

zal_10_Schemat jednofunkcyjnego węzła cieplnego c.w.u.finansowanego przez odbiorcę ciepła

zal_11_Schemat trójfunkcyjnego węzła cieplnego c.o., wentylacji i c.w.u. z jednostopniowym podgrzewem c.w.u.finansowanego przez odbiorcę ciepła

zal_12_Schemat węzła cieplnego z buforem finansowanego przez odbiorcę ciepła

zal_13_Schemat modułu przyłączeniowego montowanego i finansowanego przez Veolia Energia Poznań S.A

zal_14_Schemat technologiczny węzła cieplnego c.o. + c.w. współpracującego z pompą ciepła

zal_15_Schemat technologiczny węzła cieplnego współpracującego z pompą ciepła na cele c.o.

zal_16_Schemat technologiczny węzła cieplnego c.w. współpracującego z kolektorem słonecznym.

zal_17_Przykładowe rozwiązanie odwodnienia ciepłociągu

zal_18_Schemat instalacji elektrycznej węzłów cieplnych dla VEOLIA Poznań S.A. – zasilanie jednofazowe

zal_19_Schemat instalacji elektrycznej węzłów cieplnych dla VEOLIA Poznań S.A.- zasilanie trójfazowe

zal_20_Schemat połączeń wyrównawczych w pomieszczeniu węzła cieplnego

zal_21_Studnia_zaworow_preizolowanych (2)

zal_22_Zgloszenie_instalacji_alarmowej_do_odbioru (3)

zal_23_Karta doboru węzła

zal_nr 24_skrzynka zaworowa

zal_25_Schemat technologiczny węzła cieplnego 3funkcyjnego z dwustopniowym podgrzewem c.w.u. finansowanego przez Veolia Energia Poznań S.A

zal_25_Schemat technologiczny węzła cieplnego 3funkcyjnego_dwustopniowego_węzeł obcy

 

Wytyczne do projektowania stanowią materiał pomocniczy zawierający wymogi i standardy techniczne, jakie musi spełniać układ po przyłączeniu do systemu ciepłowniczego. Są one materiałem uzupełniającym do warunków technicznych wydawanych przez Veolię Energię Poznań S.A. Z aktualnej strony można pobrać wytyczne do projektowania – wersja styczeń 2016 oraz schematy węzłów cieplnych w formacie PDF.

Tutaj także wytyczne dotyczące szerokości pasów eksploatacyjnych

Attachments