×

Władze

Zarząd IX kadencji

Jan PIC Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny, odpowiada za Pion Techniczny
Bartłomiej PAWLUK Członek Zarządu
Aneta DŁUŻYŃSKA Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
Dorota OWSIANOWSKA Członek Zarządu, Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkim

Rada Nadzorcza IX kadencji

Frederic FAROCHE                   Przewodniczący
Fabien FERRER
Agata MAZUREK-BĄK
Guillaume CAMUS
Philippe GASTAUD
Luiz HANANIA
Małgorzata MAJEROWICZ
Maciej PLENZLER
Jolanta SZCZEPANIAK