×

Władze

Zarząd IX kadencji

Dalida GEPFERT Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Jan PIC Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych
Bartłomiej PAWLUK Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju
Aneta DŁUŻYŃSKA Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
Dorota OWSIANOWSKA Członek Zarządu, Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkim

Rada Nadzorcza IX kadencji

Frederic FAROCHE                      Przewodniczący
Fabien FERRER
Agata MAZUREK-BĄK
Guillaume CAMUS
Philippe GASTAUD
Luiz HANANIA
Małgorzata MAJEROWICZ
Maciej PLENZLER
Jolanta SZCZEPANIAK