×

Historia

Veolia Energia Poznań SA kontynuuje ponad 100-letnią tradycję produkcji energii w Poznaniu. Początkiem można nazwać uruchomienie pierwszej miejskiej elektrowni przy ulicy Grobla w 1904 roku. W roku 1929 powstała Elektrownia Garbary, która dzięki stopniowemu wyposażeniu w nowoczesne urządzenia wytwórcze, działała do roku 2016.

W styczniu 1967 działalność rozpoczęło Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Stopniowo, wraz z rozwojem terytorialnym Poznania, MPEC rozbudowywał sieć cieplną, dostarczając ciepło mieszkańcom Rataj, Winograd, Piątkowa i Osiedla Kopernika. W latach 70. rozpoczęto budowę Elektrociepłowni Poznań II Karolin, a przełomowym wydarzeniem w historii obu firm było uruchomienie w 1975 roku magistrali ciepłowniczej o średnicy 800 mm zasilanej z elektrociepłowni Karolin. Kolejne etapy rozbudowy Karolina zakończyły się w 1998 roku, oddaniem do użytku bloku ciepłowniczego nr 3.

W wyniku reformy terytorialnej kraju  przekształcono w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej obejmując zasięgiem systemy ciepłownicze w województwie poznańskim. W 1991 roku podzielono WPEC, powołując jednocześnie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej obejmujące terytorialnie aglomerację poznańską. Następnie przekształcono przedsiębiorstwo komunalne w spółkę akcyjną pod nazwą Poznańska Energetyka Cieplna SA, której właścicielem w 1997 roku zostało Miasto Poznań. Podjęte wówczas prace inwestycyjne w zakresie infrastruktury sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych oraz reorientacja marketingowa i wprowadzone systemy zarządzania jakością, pozwoliły przygotować spółkę do prywatyzacji. W maju 2002 roku Miasto Poznań sprzedało większość akcji Spółce Dalkia Termika S.A. W ten sposób PEC weszła w skład grupy Dalkia, zmieniając nazwę na Dalkia Poznań SA we wrześniu 2004 roku.

Początek lat 90. to także okres działań prywatyzacyjnych, podjętych przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu w odniesieniu do poznańskich elektrociepłowni  W efekcie w 1993 roku zarejestrowano jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Zespół Elektrociepłowni Poznańskich SA. W wyniku głębokich przemian restrukturyzacyjnych wyodrębniono spółki–córki: EKO-ZEC (transport i zagospodarowanie odpadów), GOS-ZEC (utrzymanie czystości, gospodarowanie terenami zielonymi) a wreszcie PREMEL-ZEC (montaż, konserwacja, remonty, utrzymanie dyspozycyjności urządzeń i maszyn energetycznych). W roku 2002 Ministerstwo Skarbu Państwa zaprosiło zainteresowanych do rokowań w sprawie zakupu akcji ZEC-P SA. Ostateczne sfinalizowanie tych działań nastąpiło w czerwcu 2004 r. – poznańskie elektrociepłownie stały się częścią grupy Dalkia.

W wyniku działań rebrandingowych od stycznia 2015 r. spółki należące do Grupy Dalkia zmieniły nazwę na Veolia – w Poznaniu działały więc Veolia Energia Poznań (zarządzająca miejską siecią ciepłowniczą) i Veolia Energia Poznań ZEC (producent energii cieplnej i elektrycznej). Spółki te połączyły się w grudniu 2018 r. – odtąd prowadzą działalność jako jedna firma: Veolia Energia Poznań SA.

Wejście do międzynarodowej grupy pozwoliło na zrealizowanie inwestycji rozwojowych. Pozyskano nowych klientów realizujących inwestycje na rynku mieszkaniowym, w centrach handlowych, obiektach oświatowych i usługowych. Przedsiębiorstwo aktywnie włączyło się w program rewitalizacji zabytkowej substancji mieszkaniowej Starego Miasta, Wildy, Łazarza i Jeżyc. Obecnie Veolia Energia Poznań oferuje klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie dostaw energii elektrycznej, ciepła, mediów przemysłowych i obsługi technicznej instalacji nie tylko w aglomeracji poznańskiej, ale i w blisko 30 miejscowościach Wielkopolski oraz woj. lubuskiego i kujawsko-pomorskiego.