×

Veolia Energia Poznań S.A.


Siedziba spółki:


ul. Energetyczna 3
61-016 Poznań

Dane rejestrowe:


Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020765


NIP: 777-00-00-755


REGON: 630956570


Kapitał zakładowy: 105.947.725,00 złotych (wpłacony w całości)