×

Siedziba spółki: ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań

Dane rejestrowe:

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020765

NIP: 777-00-00-755

REGON: 630956570

Kapitał zakładowy: 105.947.725,00 złotych (wpłacony w całości opłacony)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

02.12.2022 – Veolia Energia Poznań zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 19.12.2022 – szczegóły w załączniku 


27.09.2022 – Veolia Energia Poznań zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 13.10.2022 – szczegóły w załączniku 


30.03.2022 – Veolia Energia Poznań zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27.04.2022 – szczegóły w załączeniu 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.07.2021 – Veolia Energia Poznań zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.06.2021 –  Veolia Energia Poznań informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Piąte – ostatnie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

W załączeniu – wezwanie ostateczne dla akcjonariuszy


Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

W załączeniu: wezwanie dla akcjonariuszy


Veolia Energia Poznań po raz trzeci wzywa

do złożenia dokumentów akcji

W załączeniu: wezwanie dla akcjonariuszy


Veolia Energia Poznań wzywa do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

W załączeniu: drugie wezwanie do złożenia dokumentów , upoważnienie akcjonariusza


Veolia Energia Poznań zawiadamia o dematerializacji akcji Spółki

W załączeniu: wezwanie do złożenia dokumentów, zgoda na komunikację elektroniczną, upoważnienie akcjonariusza , wniosek o umorzenie i pokwitowanie złożenia odcinka

8.06.2020Veolia Energia Poznań zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu – Statut Spółki z 5.06.209

 

 

Attachments