×

Polecenie zapłaty

W celu ułatwienia Państwu dokonywania płatności za dostarczoną energię cieplną, z dniem 01.10.2004 r. Veolia Energia Poznań S.A. wprowadziła możliwość dokonywania rozliczeń poprzez Polecenie Zapłaty.

 

Polecenie Zapłaty to wygodna, bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od kwoty oraz ich częstotliwości.

 

Polecenie Zapłaty, to także gwarancja bezpieczeństwa i terminowości transakcji.

 

Korzystający z tej formy rozliczeń nie muszą dokonywać przelewu środków za dostarczoną energię cieplną w banku lub na poczcie, ponieważ od momentu aktywowania Polecenia Zapłaty transakcję inicjuje Veolia Energia Poznań S.A. dokładnie w dniu płatności, a faktury regulowane są przez ich bank. W konsekwencji nie istnieje ryzyko opóźnień i naliczenia odsetek karnych.

 

Warto podkreślić, że przy takim rozwiązaniu pieniądze „pracują” na Państwa koncie znacznie dłużej!

 

Polecenie Zapłaty realizowane jest w sposób całkowicie bezpieczny, drogą elektroniczną (system wymiany danych ELIXIR).

Korzystający z Polecenia Zapłaty zachowują dostęp do informacji na temat wydatków ponoszonych z tytułu wszystkich realizowanych w ten sposób opłat. Oprócz wyciągu z rachunku bankowego otrzymują, tak jak dotychczas, wysyłane przez Veolia Energia Poznań S.A. faktury za dostarczoną energię cieplną.

 

Jak uruchomić polecenie zapłaty?

 

  1. Wyraź swoją zgodę na tę formę płatności za dostarczoną energię cieplną na formularzu „Zgoda na obciążenie rachunku” Formularz zgody na obciążenie rachunku
  2. Na formularzu podaj numer rachunku i nazwę banku, z którego będą realizowane płatności oraz złóż podpis zgodny z wzorem podpisu złożonym w banku.
  3. Wypełniony i podpisany formularz (2 egzemplarze) prześlij na poniższy adres:

 

Biuro Obsługi Klienta

Veolia Energia Poznań S.A.

ul. Energetyczna 3

61-016 Poznań

 

My załatwimy za Ciebie formalności związane z uruchomieniem Polecenia zapłaty.
Polecenie zapłaty zostanie uruchomione od następnego miesiąca po przesłaniu formularza.

 

Od dnia uruchomienia Polecenia zapłaty na Twojej fakturze będzie widniał zapis:
Realizowane poleceniem zapłaty.

 

W przypadku rezygnacji z usługi Polecenia zapłaty wymagane jest przesłanie w formie pisemnej
odwołania udzielonej zgody.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Biura Obsługi Klienta Veolii Energii Poznań S.A. pod nr tel. 801 57 57 57

 

Dodatkowe informacje o takiej formie rozliczeń można znaleźć na stronie:www.poleceniezaplaty.org.pl

Attachments