×

Kodeksy sieciowe to narzędzi służące wdrożeniu jednolitego rynku energii w UE. Zawierają wspólne zasady funkcjonowania i zarządzania systemami energetycznymi oraz mają na celu eliminację barier technicznych dla dalszej integracji rynku.