×

Obowiązek informacyjny

Informacje dla odbiorców o:
  • strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Veolia Energia Poznań S.A. w 2021 roku zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego;
  • strukturze paliw zużytych do wytworzenia ciepła użytkowego sprzedanego przez Veolia Energia Poznań S.A. w 2021 roku zgodnie z §23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych;
  • środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Attachments