×

Zarządzamy infrastrukturą techniczną

Veolia projektuje i buduje instalacje oraz zarządza nimi w imieniu klientów: samorządów, instytucji publicznych i przedsiębiorstw prywatnych. Dbamy o prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej i energetycznej przy zachowaniu maksymalnej efektywności urządzeń. Przez profesjonalne usługi, nakierowane na oszczędności energii i obniżenie emisji CO2, pomagamy usprawniać działalność naszych klientów dzięki zmniejszeniu zużycia energii i wykorzystaniu jej w najefektywniejszy sposób.

Zapewniamy szeroką gamę rozwiązań technicznych.
Rozumiemy potrzeby klientów i ich różnorodność.

Oferujemy usługi multitechniczne i energetyczne:

 • eksploatacje kotłowni, sieci i węzłów cieplnych
 • eksploatacje wewnętrznych instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania
 • eksploatacje wewnętrznych instalacji zimnej wody
 • eksploatacje wewnętrznych instalacji elektrycznych

W ramach oferowanych usług zapewniamy:

 • przeglądy i konserwacje urządzeń
 • usuwanie usterek i awarii
 • prowadzenie dokumentacji i raportowanie
 • usprawnienia i ulepszenia
 • identyfikacje zagrożeń
 • zapobieganie Legionelli

Zawierając umowę Veolia gwarantuje m.in.:

 • serwis awaryjny 24h na dobę
 • wykonywanie uzgodnionych z Klientem zmian, usprawnień i ulepszeń w obrębie obsługiwanych instalacji i urządzeń
 • kreatywne poszukiwanie rozwiązań organizacyjnych i technologii mających na celu obniżanie kosztów funkcjonowania obiektów przy jednoczesnym zachowaniu komfortu użytkowników
 • wykonywanie działań wyprzedzających eliminujących możliwość wystąpienia usterek i awarii

W celu zapobiegania występowaniu Legionelli w instalacjach wodnych stawiamy nacisk na ciągłą kontrolę. W ramach umów eksploatacyjnych proponujemy dodatkowe środki bezpieczeństwa, monitorujemy temperaturę wody oraz badamy instalacje pod kątem występowania Legionelli. W zależności od potrzeb klienta, w celu zwalczania bakterii, realizowane są regularne przegrzewy wody, montowane lampy UVC lub wytwornica dwutlenku chloru.

Rozliczenia indywidualne

Veolia Energia Poznań  oferuje usługe polegajaca na rozliczeniu kosztów dostawy ciepła do budynku na poszczególne lokale na podstawie umowy na prowadzenie rozliczen zawartej z włascicielem, administratorem oraz trójstronnych porozumien do umowy sprzedazy ciepła w zakresie płatnosci za dostarczone ciepło do lokalu

Naszym klientom oferujemy również usługi i projekty oszczędnościowe.

Celem tych działan jest wskazanie mozliwosci zmniejszenia zuzycia energii w danym obiekcie, tak aby klient płacił za taka „porcje” energii, jaka jest mu potrzebna do ogrzania pomieszczen. Proponujemy równiez przeprowadzenie prac optymalizacyjnych na zródle ciepła dotyczacych zmiany parametrów pracy, ustawien temperatury, sposobu eksploatacji urzadzen itp. W ramach tej oferty przedstawiamy mozliwosci zmiany sposobu zasilania obiektów i wpływ nowego rozwiazania na roczne koszty dostawy.

W przypadku zainteresowania podjęciem współpracy w podanych powyżej zakresach prosimy o  kontakt :