×

Dane techniczne

2018 r.

  • Długość sieci (aglomeracja poznańska + region) – 678,7 km
  • Moc całkowita Elektrociepłowni Karolin: 900 MWt, 274 MWe
  • W regionie:

78 źródeł ciepła = 262,3 MWt

2 elektrociepłownie = 4.6 MW