×

Dane techniczne

2019 r.

  • Długość sieci (aglomeracja poznańska + region) – 710,94 km
  • Moc całkowita Elektrociepłowni Karolin: 900 MWt, 274 MWe
  • W regionie:

75 źródeł ciepła = 247,7 MWt

2 elektrociepłownie = 4.4 MW