×

Dane techniczne

Dane 2020r.

  • Długość sieci (aglomeracja poznańska + region) – 703 km

  • Moc całkowita Elektrociepłowni Karolin: 900 MWt, 274 MWe

  • W regionie:

76 źródeł ciepła = 234 MWt

3 elektrociepłownie = 7.4 MWt