×

Taryfa dla ciepła

Taryfa dla ciepła jest to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.

 

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa URE (nr OPO.4210.23.2021.ASz1 z dnia 16 czerwca 2021 r.) zmiany taryfy dla ciepła Veolii Energii Poznań od 1.07.2021 r. ulegają zmianie ceny i stawki w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła dla miejskiego systemu ciepłowniczego w Poznaniu (grupy odbiorców E/SW1, E/SW1/WI, E/SW1/WG, E/SW1/WG/NP). W zakresie wytwarzania stosowane będą średnioważone ceny za moc zamówioną, ciepło i nośnik ciepła wynikające ze zmienionych cen Taryfy dla ciepła Veolii Energii Poznań S.A.  oraz cen taryfy SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o. W zakresie przesyłu stosowane będą stawki wynikające ze zmienionej taryfy dla ciepła Veolii Energii Poznań S.A.


W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa URE (Decyzja z dnia 19.02.2021 r. Nr OPO.4210.47.2020.2021.ASz1) nowej  taryfy dla ciepła wytwarzanego
w ciepłowniach c92 w Bolechowie oraz  c94 w Szlachęcinie
,  przesyłanego sieciami SW49 i SW50 od 15.03.2021 r. ulegają zmianie ceny ciepła i stawki za przesył dla odbiorców zasilanych z powyższych ciepłowni (grupy taryfowe B/C92/SW49, B/C92/SW49/WG, B/C92/SW50, B/C92/SW50/WI). W związku z tym nastąpiła także zmiana w taryfie Veolia Energia Poznań S.A. od 15.03.2021 r. i polega na wykreśleniu grup taryfowych  B/C92/SW49, B/C92/SW49/WG, B/C92/SW50, B/C92/SW50/WI  z taryfy zatwierdzonej 17.07.2020 r.


W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa URE (Decyzja z dnia 06.11.2020 r. Nr DRE.WRC.4210.20.5.2020.24282.IV.ARy) nowej  taryfy dla ciepła  firmy Suez Zielona Energia Sp. z o.o. (drugiego dostawcy ciepła do miejskiej sieci cieplnej w Poznaniu) od 1.12.2020 r. ulegają zmianie ceny ciepła dla odbiorców zasilanych z msc w Poznaniu (grupy taryfowe E/SW1, E/SW1/WI, E/SW1/WG i E/SW1/WG/NP). Stawki za przesył pozostają bez zmian.


W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa URE (Decyzja z dnia 25.03.2021 r. Nr OPO.4210.13.2021.ASz1) nowej  taryfy dla ciepła wytwarzanego
w ciepłowniach c26 i c30 w Jarocinie
,  przesyłanego siecią SW44 od 15.04.2021 r. ulegają zmianie ceny ciepła i stawki za przesył dla odbiorców zasilanych z powyższych ciepłowni (grupy taryfowe J/C26/SW44, J/C26/SW44/WI, J/C26/SW44/WG).

Attachments