×

Taryfa dla ciepła

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa URE taryfy dla ciepła Veolii Energii Poznań S.A. (decyzja z dnia 07.02.2024 r. OPO.4210.76.2023.ASz1) od dnia 22.02.2024 r. ulegają zmianie ceny i stawki w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła.

W zakresie wytwarzania ciepła dla grup odbiorców E/SW1, E/SW1/WI, E/SW1/WG, E/SW1/WG/NP stosowane będą średnioważone ceny za moc zamówioną, ciepło i nośnik ciepła wynikające z nowych cen taryfy Veolii Energii Poznań S.A. oraz cen taryfy PreZero Zielona Energia Sp. z o.o.


Taryfa dla ciepła jest to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.


W związku z wejściem w życie z dniem 15 lutego 2023 r. nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. Ustaw Poz 295 z 14.02.2023 r.), na podstawie art. 3a ust. 2 i 4 tej ustawy, zostały ustalone ceny ciepła i stawki obowiązujące od 1.03.2023 roku dla podmiotów uprawnionych, zawarte w naszej informacji.

W przypadku zmiany przepisów lub zmiany sposobu ich stosowania Veolia Energia Poznań S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej informacji i zastosowania takich zmienionych cen i stawek w rozliczeniach z odbiorcami.