×

Taryfa dla ciepła

Taryfa dla ciepła jest to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.


W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa URE (Decyzja z dnia 06.11.2020 r. Nr DRE.WRC.4210.20.5.2020.24282.IV.ARy) nowej  taryfy dla ciepła  firmy Suez Zielona Energia Sp. z o.o. (drugiego dostawcy ciepła do miejskiej sieci cieplnej w Poznaniu) od 1.12.2020 r. ulegają zmianie ceny ciepła dla odbiorców zasilanych z msc w Poznaniu (grupy taryfowe E/SW1, E/SW1/WI, E/SW1/WG i E/SW1/WG/NP). Stawki za przesył pozostają bez zmian.

Attachments