×

Taryfa dla ciepła

Taryfa dla ciepła jest to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.

 

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa URE (decyzja DRE.WRC.4210.34.5.2021.24282.V.ARy.ESz z dnia 13.12.2021 r.)  nowej taryfy dla ciepła firmy PreZero Zielona Energia Sp. z o. o. (dawniej SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o)  od 01.02.2022 r. ulegają zmianie ceny ciepła w zakresie wytwarzania dla grup odbiorców:  E/SW1, E/SW1/WI, E/SW1/WG, E/SW1/WG/NP. Dla ww. grup odbiorców stosowane będą średnioważone ceny za moc zamówioną, ciepło i nośnik ciepła wynikające z  cen  taryfy dla ciepła Veolii Energii Poznań S.A.  oraz nowych cen  taryfy PreZero Zielona Energia Sp. z o. o.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa URE (decyzja nr OPO.4210.35.2021.ASz1 z dnia 12 października 2021 r.) nowej taryfy dla ciepła Veolii Energii Poznań od 15.11.2021 r. ulegają zmianie ceny i stawki w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła dla grup odbiorców: W, P1-1.0, P1-2.0, E/SW1, E/SW1/WI, E/SW1/WG, E/SW1/WG/NP, C91/SW28, , C91/SP27, KG50, Z/KG50 i B/C94.W zakresie wytwarzania ciepła dla grup odbiorców E/SW1, E/SW1/WI, E/SW1/WG, E/SW1/WG/NP stosowane będą średnioważone ceny za moc zamówioną, ciepło i nośnik ciepła wynikające z nowych cen taryfy dla ciepła Veolii Energii Poznań S.A.  oraz cen taryfy SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o.

Attachments