×

Od 1 lutego 2021 uruchomiona została infolinia wsparcia technicznego dla Wykonawców/Dostawców Grupy Veolia. W sprawach dotyczących funkcjonowania systemu zakupowego Grupy Veolia oraz poruszania się na platformie OnePlace prosimy o kontakt z numerem telefonu: 22 257 22 27 lub drogą mailową:  veolia_wsparcie_dostawcow@marketplanet.pl


Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, jak również w trosce o środowisko, Spółki Grupy Veolia w Polsce zdecydowały się wdrożyć Platformę Zakupową – narzędzie, które będzie podstawowym środkiem komunikacji z dostawcami/wykonawcami w trakcie procesu zakupowego.

Oznacza to, że cały proces od kwalifikacji dostawcy, poprzez ofertowania i oceny ofert prowadzony będzie w sposób elektroniczny, zapewniając zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. 

Platforma Zakupowa zostanie uruchomiona z dniem 02.03.2020 r. a więc dla wszystkich postępowań ogłoszonych od tego dnia wszystkie oferty na te postępowania powinny być składane przez Państwa poprzez platformę.

Platforma Zakupowa MarketPlanet umożliwia dostawcom/wykonawcom: 

• rejestrację w systemie, 

• przystąpienie do zapytania ofertowego, 

• podgląd zapytania ofertowego wraz z całą dokumentacją, 

• zapisanie i złożenie oferty wraz z załącznikami, 

• zadanie pytania operatorowi prowadzącemu zapytanie ofertowe, 

• udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane przez operatora,

• uczestniczenie w aukcji elektronicznej,

• kwalifikacja 

Procedura ofertowania wymagać będzie wcześniejszej rejestracji w bazie dostawców/wykonawców OnePlace: https://oneplace.marketplanet.pl/poczatek 

Ze swojej strony zachęcamy Państwa do rejestracji w strefie biznesowej OnePlace już teraz, gdyż zyskujecie Państwo możliwość darmowego poszerzenia swojej bazy potencjalnych nabywców. Dodatkowa przewaga to podanie całej swojej gamy materiałów i /lub usług oferowanych przez Państwa firmę poprzez własne przypisanie do określonych grup materiałowych i/lub usługowych. Wytyczne odnośnie rejestracji Państwa firmy na platformie znajdują się na stronie  https://promo.marketplanet.pl/veolia.

Aby zarejestrować się na platformie One Place koniecznym jest posiadanie dostępu do Internetu oraz przeglądarki pozwalającej na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie. Wsparcie w procesie rejestracji oraz wszystkich innych czynnościach na Platformie po składanie ofert mają Państwo zapewnione poprzez infolinię Marketplanet OnePlace:

Pod numerem telefonu: (+48) 22 576 87 90

lub też mailowo pod adresem: oneplace@marketplanet.pl