×

Alstom zbuduje i zmodernizuje Instalację Odsiarczania Spalin dla Veolii Energia Poznań ZEC w EC Karolin

Alstom i Veolia Energia Poznań ZEC podpisały dwa kontrakty na budowę nowej Instalacji Odsiarczania Spalin dla dwóch kotłów parowych oraz na modernizację istniejącej instalacji trzeciego kotła. Wszystkie trzy kotły są obsługiwane przez Dalkię w EC Karolin, będącej największą elektrociepłownią wPoznaniu. Łączna wartość obydwu kontraktów wynosi ok. 27,5 mln euro (115 mln zł). Budowa i modernizacja instalacji dla wszystkich trzech kotłów zostanie zakończona w 2015 r.

 

Nowe instalacje odsiarczania spalin zostaną zbudowane w oparciu o opracowaną przez Alstom technologię odsiarczania metodą półsuchą NIDTM, która stanowi jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku i gwarantuje wysoką skuteczność, zarówno w aspekcie odsiarczania, jak i eliminacji cząstek stałych. W celu optymalizacji nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych, instalacje dla dwóch kotłów zostaną zbudowane obok siebie, i będą korzystać z wspólnych układów magazynowania i transportu. System NIDTM firmy Alstom, opierający się na wykorzystaniu wapna palonego, charakteryzuje się zastosowaniem kompaktowego reaktora, zintegrowanego nawilżacza oraz wysokiej klasy filtra tkaninowego. System zapewni efektywność kosztową przy spełnieniu zaostrzonych wymagań emisyjnych Został on skutecznie wdrożony w sektorze energetycznym dla bloków o mocy ponad 12 GW a także w 120 zakładach w różnych sektorach przemysłowych, w tym w spalarniach odpadów oraz w hutnictwie.

Dla nowych instalacji odsiarczania spalin Alstom dostarczy kompletne systemy wraz z kanałami spalin oraz zbiornikami magazynowymi odczynników i produktu końcowego (poprocesowego). W wyniku modernizacji istniejącej instalacji prowadzonej przez Alstom, wydajność i dostępność systemu ulegnie znacznej poprawie, co pozwoli na osiągnięcie wartości gwarantowanych dla SO2 i pyłów.

 

– Ze względu na konieczność dostosowania się do wymogów dyrektywy IED, musimy zredukować nasze poziomy emisji poniżej 200mg/Nm3dla SO2 i poniżej 20mg/Nm3 dla pyłów. Alstom gwarantuje jeszcze niższe wartości, dzięki czemu po 2015 r. wszystkie kotły parowe w naszych zakładach będą spełniać standardy emisji SO2 i pyłów, pozwalając nam na bezpieczną produkcję energii elektrycznej i ciepła dla naszych odbiorców. Głęboko wierzymy w zdolność firmy Alstom do zapewnienia najwyższych standardów w aspekcie wpływu na środowisko, a także dotrzymania terminów zakończenia projektów. Jako lider rynku ciepłowniczego w Polsce szczycimy się możliwością przyczynienia się do poprawy jakości powietrza w miastach, w których Veolia jest obecna, jak i utrzymywaniem konkurencyjnych cen dostarczanego przez nas ciepła – stwierdził Jacky Lacombe, Dyrektor ds. Operacyjnych w Veolia Polska.

 

– Jesteśmy dumni, ze nas

za oferta oraz technologia redukcji emisji tlenków siarki została uznana jako najbardziej optymalna. Cieszymy się, że będziemy mogli wspólnie z Veolią współpracować przy tak ważnej inwestycji, która gwarantuje czystszą produkcję energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem, zmniejszając emisję zanieczyszczeń i minimalizując negatywny wpływ Elektrociepłowni Karolin w Poznaniu na środowisko naturalne – powiedział Mirosław Kowalik, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Alstom Power w Polsce.

O firmie Alstom
Alstom jest światowym liderem w dziedzinie energetyki, przesyłu energii elektrycznej oraz transportu kolejowego, wyznaczającym kierunki w zakresie innowacyjnych oraz przyjaznych środowisku technologii. Alstom jest producentem najszybszego pociągu oraz zautomatyzowanego metra o największej przepustowości, dostarcza dla elektrowni zintegrowane rozwiązania realizowane w systemie pod klucz oraz związane z tym usługi dedykowane zróżnicowanym źródłom energii, włączając energię wodną, jądrową, gazową, konwencjonalną i wiatrową. Oferuje również szeroki wachlarz rozwiązań dla sektora przesyłu energii elektrycznej ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwiązania inteligentnych sieci (smart grid). Grupa zatrudnia 93 tysiące pracowników w prawie 100 krajach świata. Sprzedaż w roku budżetowym 2012/2013 wyniosła ponad 20 miliardów Euro, a wartość pozyskanych zamówień wyniosła ok. 24 miliardów Euro

O firmie Veolia
Veolia, będąca spółką zależną Grupy Veolia Environnement i EDF, jako światowy lider usług energetycznych dostarcza innowacyjne rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój miast i firm. W obliczu zmian klimatycznych, zmiennych cen energii oraz kurczących się zasobów, Veolia oferuje swoim klientom wiedzę fachową dotyczącą opracowywania, budowy i obsługi bardziej ekologicznych i bardziej ekonomicznych rozwiązań energetycznych. Veolia zatrudnia ponad 50 tys. osób w 35 krajach, w 2012 r. odnotowała przychód rzędu 8,9 mld euro.

Veolia Polska to największy prywatny operator sieci ciepłowniczych w Polsce. Około 5 100 pracowników Veolii w 40 miastach Polski zarządza ponad 3 000 km sieci ciepłowniczych, dostarczając 4 800 MW energii cieplnej oraz 800 MW energii elektrycznej. Volia w Polsce prowadzi działalność poprzez spółki zależne, w tym: Veolia Polska (spółka holdingowa), 6 głównych spółek operacyjnych – Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia Energia Poznań ZEC, Veolia term, Veolia Energy & Technical Services oraz ich spółki zależne. www.veolia.pl

Osoby do kontaktów z prasą:

Marek Gawroński, Dyrektor Komunikacji Alstom w Polsce
e-mail: marek.gawronski@alstom.com, tel. +48 22 850 96 44

Anna Cembrzyńska, Communications Manager , Alstom w Polsce
e-mail: anna.cembrzynska@alstom.com, tel. +48 22 850 96 78

Anna Stanisławek, Communications Manager, Veolia Polska
e-mail: astanislawek@dalkia.pl, tel: +48 22 433 17 03