×

Veolia Energia Poznań ZEC wybuduje instalację odazotowania spalin

24 listopada br Veolia Energia Poznań Zespół Elektrociepłowni oraz firma SBB ENERGY podpisały umowę na wykonanie instalacji odazotowania spalin dla bloków energetycznych elektrociepłowni ECII Karolin w Poznaniu.

 

Inwestycje dla wszystkich 3 bloków energetycznych na Karolinie zostały zaplanowane na lata 2016 – 2018. Mają na celu dostosowanie poziomu emisji tlenków azotu (NOx) do wymogów dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie emisji przemysłowych- IED (Industrial Emissions Directive).

Generalnym wykonawcą i dostawcą technologii jest wyłoniona w przetargu  polska firma SBB ENERGY (dawniej Remak-Rozruch SA). Dzięki zastosowaniu przez nią technologii SNCR (metoda niekataliczna oczyszczania spalin) poziom emisji NOx w ECII zostanie zredukowany do wielkości  180 mg/Nm3, poniżej wymogów dyrektywy, która zakłada poziom emisji 200 mg/ Nm3. Zastosowana metoda daje możliwość również późniejszej redukcji wielkości emisji tlenków azotu poniżej wielkości 150 mg/ Nm3, po dobudowaniu części katalitycznej.

 

–  Bardzo się cieszę z wyboru SBB ENERGY, jako wykonawcy naszej inwestycji. Ich 20 –letnie doświadczenie w sektorze energetycznym przy realizacji skomplikowanych procesów technologicznych daje nam gwarancję przeprowadzenia bardzo istotnej dla naszej elektrociepłowni zmiany technologicznej w zakładanych harmonogramach, bez uszczerbku dla bieżącej produkcji energii w źródle – mówi Jan Pic, Członek Zarządu Veolii Energii Poznań ZEC, Dyrektor ds. Technicznych.

 

– Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyła Veolia wybierając naszą ofertę. Udowodnimy, że jesteśmy godnym zaufania partnerem, który wywiązuje się ze swoich zobowiązań kontraktowych zarówno w sferze technologii, jak i jakości i terminowości prac. Doświadczenie zebrane podczas dotychczasowych realizacji tego typu projektów na innych obiektach pozwala nam zapewnić spełnienie oczekiwań klienta. – komentuje Artur Brzdękiewicz, Wiceprezes Zarządu SBB ENERGY, Dyrektor ds. Technicznych.

 

Koszt inwestycji to ok 80 milionów złotych, jej efekty to przede wszystkim kolejna  już poprawa, po instalacji odsiarczania spalin oraz kotle spalającym biomasę, jakości powietrza dla aglomeracji poznańskiej.