×

Profilaktyczny przegląd sieci magistralnej

Veolia Energia Poznań stale poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które usprawnią bezpieczeństwo systemu oraz ciągłość dostaw a także zapewnią klientom pożądany komfort cieplny.  

Sprzyjające warunki atmosferyczne (minusowa temperatura zewnętrzna), umożliwiły profilaktyczny przegląd termowizyjny wybranych odcinków sieci magistralnej. Przeglądy wykonała firma zewnętrzna za pomocą odpowiednio przystosowanego do takich działań drona. Testy przeprowadzono na odcinkach uprzednio wytypowanych przez Oddział Sieci Magistralnej Veolii Energii Poznań. Kontroli zostały poddane różnego typu sieci (podziemne kanałowe i preizolowane oraz napowietrzne): przeprowadzone działania miały na celu ocenę ich stanu technicznego pod względem „uciekającego” ciepła i wskazanie miejsc potencjalnie awaryjnych. Po analizie zebranych materiałów można będzie przeprowadzić stosowne ulepszenia a tym samym potwierdzić przydatność podobnych badań.