×

Poznański system ciepłowniczy

W skład poznańskiego systemu ciepłowniczego, którym zarządza Veolia, wchodzi elektrociepłownia Karolin oraz ponad 500 km sieci i ponad 5000 węzłów ciepłowniczych. Działalność spółki pozwala zaspokoić ok. 55 proc. zapotrzebowania na ciepło aglomeracji poznańskiej. Potencjał produkcyjny stanowią trzy bloki energetyczne. .Moc cieplna urządzeń wytwórczych osiąga 900 MW a elektryczna 274 MW. Zapotrzebowanie na moc cieplną w mieście, przekraczające 1100 MW, jest zaspokajane także dzięki istniejącym rozproszonym kotłowniom rezerwowym, działającym w różnych obszarach miasta. Obecnie urządzenia i instalacje w stu procentach objęte są telemetrią, co umożliwia zdalne sterowanie całym systemem. Dzięki utworzonemu w 2018 roku Centrum Zarządzania Energią operatorzy Veolii są w stanie kontrolować zdalnie cały proces wytwarzania i dystrybucji ciepła. Produkcja ciepła i energii w kogeneracji oraz wykorzystanie biomasy jako paliwa dla jednego z kotłów w EC Karolin powodują, że poznański system ciepłowniczy jest systemem efektywnym energetycznie.