×

Walka z niską emisją

W ocenie ekspertów przyłączanie budynków, w których do celów ogrzewania spalane jest paliwo stałe, do miejskiej sieci ciepłowniczej, jest najlepszym sposobem na likwidacje zjawiska niskiej emisji w miastach. Dzięki podłączeniom do sieci budynków z indywidualnymi źródłami ciepła na paliwa stałe Veolia przyczynia się do likwidacji niskiej emisji – w latach 2002 -2017 odnotowano zmniejszenie jej w Poznaniu o 142 tys. ton.