×

Postępowanie 016/PP/TZ/2019 Wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe – Etap 1: Zadanie: Budowa sieci preizolowanej ciepłowniczej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe w obszarze ul. Gnieżnieńskiej

P

Zadanie: Budowa sieci preizolowanej ciepłowniczej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe w obszarze ul. Gnieźnieńskiej w Poznaniu

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:  05-06-2019 r do godz. 11:30.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

20-05-2019 Zamawiający zamieszcza plik o nazwie Dokumentacja_uzupełnienie_20.05.2019′ z uzupełnieniem dokumentacji technicznej w poniższym zakresie: wybudowanie dodatkowych dwóch studni na odcinku od Z-15 do W-2

27-05-2019 Zamawiający zamieszcza pliki z odpowiedziami na zadane pytania


31-05-2019 Zamawiający zamieszcza plik o nazwie Dokumentacja_uzupełnienie_Przedmiar 31.05.2019′ z uzupełnieniem dokumentacji technicznej o Przedmiar Robót

03-06-2019 Zamawiający zamieszcza plik o nazwie „016_Wyjaśnienia_6_do zapytania Ofertowego 03-06-2019” z odpowiedzią na pytanie

05-06-2019 Zamawiający zamieścił Informację z otwarcia ofert

022-07-2019 Zamawiający zamieścił Informację z wyboru ofert

Attachments