×

Zgłaszanie dostaw ciepła

W związku z sezonem grzewczym
i prognozowanym spadkiem temperatur
uprzejmie prosimy o składanie z wyprzedzeniem
deklaracji związanych z uruchomieniem dostaw ciepła.
Deklaracje prosimy przesyłać na adres mailowy:
bok.poznan@veolia.com

UWAGA: prosimy o odpowiednie przygotowanie instalacji wewnętrznej:
– zapewnienie wody w zładzie
– otwarcie zaworów

w przypadku konieczności uzupełnienia wody w zładzie:
– ustawienie pompy centralnego ogrzewania
w tryb automatyczny po zakończeniu napełniania
.