×

Bezpieczni w pracy 3.0

To jeden z projektów wprowadzonych w Veolii Energii Poznań w ramach działań doskonalących określonych przez wyniki audytu Duponta, budujących kulturę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Szczególny nacisk położono na bezpieczną komunikację pieszą oraz utrzymywanie czystości.

Przykłady: