×

Max obrazu – min. słów

Opracowany w Veolii Energii Poznań system grafik ostrzegawczych wykorzystywany jest podczas szkoleń wstępnych, uprawniających do wejścia na teren Spółki, a także w stosowanych na co dzień instrukcjach BHP oraz jako znaki ostrzegawcze i informacyjne. Przykłady:

W związku z sytuacją pandemiczną w roku 2020 powstały nowe grafiki, zalecające odpowiednie zachowania w celu ochrony przed koronawirusem. Przykłady: